Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/9/2023

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Đến nay, diện tích lúa trỗ bông đạt 98,7% trên tổng diện tích lúa; diện tích trồng rau vụ thu đông là 410 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 143/BVTV-KT ngày 31/8/2023 của Chi cục Bảo vệ thực vật về việc tập trung phòng trừ sâu, bệnh trên lúa Mùa từ nay đến cuối vụ. Tập trung theo dõi và phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu và cây ăn quả: sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy trên rau, bệnh rỉ sắt, sâu vẽ bùa trên cây có múi,...; khi sử dụng biện pháp hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo; áp dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối, làm đất tối thiểu để đảm bảo thời vụ, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng.

- Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP. Đối với những diện tích cây nhãn đã thu hoạch xong, tiến hành cải tạo vườn tạp, cắt tỉa, tạo tán và chăm sóc ngay để cây nhanh chóng phục hồi, phát triển lộc thu.

15-9-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/11/2023(21/11/2023 7:38 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(06/11/2023 3:42 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(31/10/2023 7:36 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/10/2023(25/10/2023 3:38 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/10/2023(23/10/2023 7:19 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 16/10/2023(17/10/2023 1:26 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/10/2023(11/10/2023 9:31 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2023(05/10/2023 3:25 CH)

°
11 người đang online