Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2023

Đăng ngày 15 - 09 - 2023
100%

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thành lập Đoàn công tác làm việc với các huyện, thị xã, thành phố nhằm khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về cây trồng (diện tích, năng suất, sản lượng), vật nuôi (số lượng, thịt hơi xuất chuồng), thủy sản (diện tích, sản lượng) trên địa bàn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kế hoạch sản xuất, tính toán các chỉ tiêu tổng hợp của ngành, của tỉnh.

1. Thành phần làm việc:

1.1. Đoàn công tác gồm:

- Đại diện Lãnh đạo Sở NN-PTNT và Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh;

- Lãnh đạo và chuyên viên các phòng, đơn vị liên quan của Sở NN-PTNT và Cục Thống kê tỉnh.

1.2. Thành phần ở huyện, thị xã, thành phố:

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thị xã, thành phố;

- Đại diện Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế), Chi cục Thống kê các huyện, thị xã thành phố.

2. Thời gian, địa điểm (Chi tiết như Phụ lục kèm theo).

          Để Đoàn công tác làm việc đạt kết quả cao, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn địa điểm, phối hợp làm việc với Đoàn (việc lựa chọn địa điểm dự kiến được khảo sát, đánh giá phải đảm bảo tính đại diện cho địa phương).

          Xin chân thành cảm ơn!

Cv khao sat dơt 2-2023 (1).pdf

Tin mới nhất

Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự...(20/11/2023 7:07 SA)

Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến...(17/11/2023 12:08 CH)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/11/2023 11:52 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

°
206 người đang online