Về việc báo cáo một số nội dung về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2023

Đăng ngày 20 - 09 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Hưng Yên năm 2023; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau:

- Kết quả thực hiện quy hoạch và phân vùng cấp nước (theo Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 28/8/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên), lắp đặt và quản lý mạng đường ống cấp nước, tỷ lệ lắp đặt đồng hồ của các hộ sử dụng nước, khả năng cung cấp và chất lượng dịch vụ của các đơn vị cấp nước trên địa bàn.

- Về triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn các công trình cấp nước trên địa bàn.

Báo cáo của UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 29/9/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

CV ra soat nuoc sach PAPI 2023__3.pdf

Tin mới nhất

Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự...(20/11/2023 7:07 SA)

Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến...(17/11/2023 12:08 CH)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/11/2023 11:52 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

°
118 người đang online