Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/9/2023

Đăng ngày 26 - 09 - 2023
100%

Hiện toàn tỉnh đã thu hoạch 3.104 rau vụ hè thu, diện tích lúa gặt là 2279 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Chỉ đạo tập trung thu hoạch nhanh lúa vụ Mùa theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng"; trên những diện tích đất trồng lúa dự kiến trồng cây vụ đông, tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào thu hoạch và làm đất, gặt đến đâu làm đất ngay đến đó theo phương châm "sáng lúa, chiều vụ đông".

- Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo; áp dụng linh hoạt các biện pháp kỹ thuật làm bầu, trồng xen, trồng gối, làm đất tối thiểu để đảm bảo thời vụ, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ cho những diện tích cây vụ đông đã trồng. - Tập trung theo dõi và phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu và cây ăn quả: sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy trên rau, bệnh rỉ sắt, sâu vẽ bùa trên cây có múi,...; khi sử dụng biện pháp hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP. 

25-9-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/11/2023(21/11/2023 7:38 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(06/11/2023 3:42 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(31/10/2023 7:36 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/10/2023(25/10/2023 3:38 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/10/2023(23/10/2023 7:19 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 16/10/2023(17/10/2023 1:26 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/10/2023(11/10/2023 9:31 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2023(05/10/2023 3:25 CH)

°
225 người đang online