100%

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ
Tuần thứ 21 (từ ngày 23/5/2022  đến ngày 27/5/2022)
           
Thời gian   GĐ. Đỗ Minh Tuân PGĐ. Lê Trung Cần PGĐ. Nguyễn Văn Tráng PGĐ. Nguyễn Văn Kình
Thứ 2 (23/5) Sáng Họp UBND tỉnh Báo cáo tại Hội nghị UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
  Chiều Làm việc tại cơ quan Làm việc tại cơ quan
Thứ 3 (24/5) Sáng Hội nghị Gặp mặt doanh nghiệp tỉn Đi công tác tại Hà Nội Kiểm tra sản xuất
  Chiều Dự họp HN thường trực tỉnh ủy Làm việc tại cơ quan
Thứ 4 (25/5) Sáng Kiểm tra sản xuất Dự Hội nghị đầu bờ tại huyện Tam Đa, Phù Cừ
  Chiều Họp HN Đảng ủy khối Làm việc tại cơ quan
Thứ 5 (26/5) Sáng Kiểm tra sản xuất Kiểm tra sản xuất
  Chiều Họp Lãnh đạo và BCH về QH Sở
Thứ 6 (27/5) Sáng Làm việc tại cơ quan Họp Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Thái Bình
  Chiều Họp với BTV Tỉnh ủy tại huyện Văn Giang

°
1098 người đang online