100%

Thời gian GĐ. Đỗ Minh Tuân Chi chú
Sáng Chiều
Thứ 2 (13/3) Họp thành viên UBND tỉnh Họp Hội nghị tại Tỉnh ủy  
Thứ 3 (14/3) Dự Lễ khởi công KCN số 5 Làm việc tại cơ quan  
Thứ 4 (15/3) Kiểm tra sản xuất Làm việc tại cơ quan  
Thứ 5 (16/3) Họp UBND tỉnh Làm việc tại cơ quan  
Thứ 6 (17/3) Kiểm tra sản xuất Làm việc tại cơ quan  

PGĐ. Lê Trung Cần

Thời gian Nội dung công việc Chi chú
Sáng Chiều
Thứ 2 (13/3) Họp triển khai đề án HC Làm việc tại cơ quan  
Thứ 3 (14/3) Làm việc tại cơ quan  
Thứ 4 (15/3) Lễ phát động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng  
Thứ 5 (16/3) Làm việc tại cơ quan  
Thứ 6 (17/3)  

 

PGĐ. Nguyễn Văn Tráng

Thời gian Nội dung công việc Chi chú
Sáng Chiều
Thứ 2 (13/3) Họp BQL Đề án Hữu cơ Làm việc tại cơ quan  
Thứ 3 (14/3) Nghiệm thu 02 dự án tại huyện Ân Thi, Phù Cừ  
Thứ 4 (15/3) Họp triển khai Dựu án của Chuỗi giá trị làm gạo Làm việc tại cơ quan  
Thứ 5 (16/3) Làm việc với công ty NEW SWCUS Làm việc tại cơ quan  
Thứ 6 (17/3) Làm việc tại cơ quan  

 

°
873 người đang online