Về việc lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 (26/02/2021)

Thực hiện Công điện số 256/CĐ-TCTL-QLCT ngày 19/02/2021 của Tổng cục Thủy lợi về việc lâý nước Đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân năm 2020-2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện,...

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/02/2021 (26/02/2021)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các Văn bản của Sở NN và PTNT: số 112/SNN-TrTr ngày 13/02/2021 về việc tập trung...

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020 (15/09/2020)

Các Hội chợ được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành phố trong cả nước; tạo cơ hội cho các doanh...

https://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Van-ban-tuyen-truyen.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
°
931 người đang online