http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx

Về việc đăng ký tham gia hội chợ xuân kỷ hợi 2020 (25/12/2019)

Căn cứ các thư mời của UBND tỉnh Quảng Ninh, Trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
549 người đang online