http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx

Tiến độ tiêm phòng 2 bệnh đỏ, THT trâu, bò vụ Thu - Đông năm 2020 (30/09/2020)

10/10 huyện, thị xã, thành phố đang triển khai tiêm phòng. Trong đó: 02 huyện tiêm xong (Yên Mỹ, Mỹ Hào)Kết quả tiêm được: THT trâu bò: 19.840 liều (19.840 con) đạt 99,65%, tiêm chưa xong THT trâu...

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020 (15/09/2020)

Các Hội chợ được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu các sản phẩm nông sản, đặc sản, sản phẩm làng nghề và các sản phẩm OCOP của tỉnh đến các tỉnh, thành phố trong cả nước; tạo cơ hội cho các doanh...

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
1220 người đang online