STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
1Bùi Trường giangPhó trưởng phòng0913823555
Expand/Collapse 88;#Lãnh đạo Sở 88;#Lãnh đạo Sở
2Đỗ Minh TuânGiám đốc0221.38637890913500479
3Lê Trung CầnPhó giám đốc 0221 3,616,8860912992564ltcan.nn@hungyen.gov.vn
4Nguyễn Văn KìnhPhó Giám đốc0979873339
5Nguyễn Văn TrángPhó Giám đốc sở0983236711
Expand/Collapse 97;#Văn phòng Sở 97;#Văn phòng Sở
6Nguyễn Văn TuấnPhó Chánh VP0221 3,669,8820982379511nguyenvantuan@hungyen.gov.vn
7Phạm Thị Huyền ThanhPhó Chánh VP Phụ trách0221 36698820976375888pththanh@hungyen.gov.vn
8Văn phòng Sở02213863596sonnptnt@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 98;#Phòng Tổ chức cán bộ	 98;#Phòng Tổ chức cán bộ
9Phạm Thị Huyền ThanhPhụ trách phòng TCCB0221 36698820976375888 pththanh@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 99;#Phòng Trồng trọt	 99;#Phòng Trồng trọt
10Điện thoại phòng0221.3863.586/3.550.957
Expand/Collapse 100;#Phòng Chăn nuôi	 100;#Phòng Chăn nuôi
11Nguyễn Đình TưởngTrưởng phòng3.865.5830904280415ndtuong@hungyen.gov.vn
12Nguyễn Thị Bích VânPhó Trưởng phòng 6.280.5830983104003ntbvan@hungyen.gov.vn
13Nguyễn Thị HoaPhó Trưởng phòng 3.512.3860982003881nguyenthihoa@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 101;#Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN	 101;#Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN
14Bùi Minh ViệtTrưởng phòng3.864.4390983705275bmviet@hungyen.gov.vn
15Nguyễn Thị ThưởngPhó TP- Kế toán trưởng0984066896ngthuong@hungyen.gov.vn
16Nguyễn Văn BínhPhó Trưởng phòng 3.864.5200963202099nvbinh@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 102;#Thanh tra Sở	 102;#Thanh tra Sở
17Nguyễn Kiên HưngChánh Thanh tra Sở3.862.9220986288645nkhung@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 103;#Phòng quản lý chất lượng  xây dựng Công trình 	 103;#Phòng quản lý chất lượng xây dựng Công trình
18Bùi Trường GiangPhó trưởng phòng0913823555btgiang.nn@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 104;#Chi cục Thủy sản	 104;#Chi cục Thủy sản
19Vũ Văn ĐiệpChi cục trưởng 3.616.5660903260927
20Phòng Hành chính3.550.905ts.snnptnt@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 105;#Chi cục Thủy lợi	 105;#Chi cục Thủy lợi
21Phòng Hành chính3.863.725chicucthuyloi@hungyen.gov.vn
22Nguyễn Văn QuânChi cục Trưởng091.840.86.23nvquan@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 106;#Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản	 106;#Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản
23Phòng Hành Chính3.538.866cscn.snnptnt@hungyen.gov.vn
24Trần Nguyên ThápChi cục trưởng 3.551.1620983984755tnthap@hungyen.gov.vn
25Trịnh Kim Uyên Phó Chi cục trưởng 3.538.8680918210188tkuyen@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 107;#Chi cục Quản lý đê điều và PCLB	 107;#Chi cục Quản lý đê điều và PCLB
26Phòng hành chính0221 3.863.732chicucqldd@hungyen.gov.vn
27Hồ Trọng KhảiChi cục trưởng 3.863.4010913280014
Expand/Collapse 108;#Chi cục Bảo vệ thực vật	 108;#Chi cục Bảo vệ thực vật
28Phòng Hành chính"3550057 /3559169"
29Nguyễn Văn CươngChi cục trưởng 3.551.3920904238009
Expand/Collapse 109;#Chi cục Thú y	 109;#Chi cục Thú y
30Phòng Hành chính3.863.634chicucty@hungyen.gov.vn
31Nguyễn Quang TuấnChi cục trưởng 3.545.0030973513893nqtuan.nn@hungyen.gov.vn
32Hoàng Văn An Phó Chi cục trưởng 0983306201hvan@hungyen.gov.vn
33Vũ Văn TháiPhó Chi cục trưởng 0988924516vvthai@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 110;#Chi cục Phát triển nông thôn	 110;#Chi cục Phát triển nông thôn
34Phòng Hành chính0221 3.865.601chicucptnt@hungyen.gov.vn
35Đặng Văn Sỹ Chi cục trưởng 0221 3.863.5370912001723dvsy@hungyen.gov.vn
36Nguyễn Văn ThắngPhó Chi cục trưởng 3.518.2860912101897lvthang@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 111;#Chi cục Kiểm lâm 	 111;#Chi cục Kiểm lâm
37Vũ Văn LiệuChi cục trưởng 3.865.7010982986224
38Phòng Hành chính0221 3.866.319chicuckl@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 112;#Trung tâm Khuyến nông	tỉnh 112;#Trung tâm Khuyến nông tỉnh
39Nguyễn Văn KiênGiám đốc 3.540.1160982313868
40Lương Văn CaoPhó Giám đốc 0904062557
41Phòng hành chính3.862.940
Expand/Collapse 113;#Trung tâm Nước Sinh hoạt và VSMTNT	 113;#Trung tâm Nước Sinh hoạt và VSMTNT
42Phòng Hành chính3.550.010trungtamnsh@hungyen.gov.vn
43Lê Trung KiênGiám đốc0989239184
44Hoàng Nghĩa Tài0963356668
Expand/Collapse 114;#Trung tâm Tư vấn KTĐĐ Thủy lợi	 114;#Trung tâm Tư vấn KTĐĐ Thủy lợi
45Phòng Hành chính3.866.395Trungtamtvkt@hungyen.gov.vn
46Hoàng Anh TuấnGiám đốc3.866.3320983863731
47Phạm Chí KiênPhó Giám đốc0982308029
Expand/Collapse 115;#Trung tâm Giống nông nghiệp	 115;#Trung tâm Giống nông nghiệp
48Phạm Huy TháiGiám đốc032165189890916767688
49Lê Huy TânPhó Giám đốc0948288048
50Phòng Hành Chính
Expand/Collapse 116;#Ban quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT	 116;#Ban quản lý Dự án Nông nghiệp và PTNT
51Phòng Hành chính3.864.732
52Hoàng Ngọc KimPhó ban0988882857
Expand/Collapse 117;#Văn phòng Điều phối 117;#Văn phòng Điều phối
53Phòng Hành chính"3512388 /3511068"
54Nguyễn Tiến DũngPhó Chánh Văn phòng0949.745.688
Expand/Collapse 118;#Bộ phận một cửa 118;#Bộ phận một cửa
55Nguyễn Văn TuấnPhó Chánh văn phòng0982379511
56Nguyễn Thị Thu HuyềnChuyên viên0968709560
57Tạ Hải LinhTrưởng phòng
°
999 người đang online