STTHọ và tênChức vụĐiện thoại CQĐiện thoại DĐThư điện tử
1Bùi Trường giangPhó trưởng phòng0913823555
Expand/Collapse 98;# 98;#
2Phạm Thị Huyền ThanhPhụ trách phòng TCCB0221 36698820976375888 pththanh@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 88;#Lãnh đạo Sở 88;#Lãnh đạo Sở
3Đỗ Minh TuânGiám đốc0221.38637890913500479
4Lê Trung CầnPhó giám đốc 0221 3,616,8860912992564ltcan.nn@hungyen.gov.vn
5Nguyễn Văn KìnhPhó Giám đốc0979873339
6Nguyễn Văn TrángPhó Giám đốc sở0983236711
Expand/Collapse 97;#Văn phòng Sở 97;#Văn phòng Sở
7Nguyễn Văn BínhPhó Chánh VP0963202099nvbinh@hungyen.gov.vn
8Phạm Thị Huyền ThanhChánh Văn phòng Sở0221 36698820976375888pththanh@hungyen.gov.vn
9Văn phòng Sở02213863596sonnptnt@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 99;#Phòng Trồng trọt	 99;#Phòng Trồng trọt
10Điện thoại phòng0221.3863.586/3.550.957
11Nguyễn Thị ThuPhó phòng0987029909ntthu.nn@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 100;#Phòng Chăn nuôi	 100;#Phòng Chăn nuôi
12Nguyễn Thị Bích Vân Trưởng phòng 6.280.5830983104003ntbvan@hungyen.gov.vn
13Nguyễn Thị HoaPhó Trưởng phòng 3.512.3860982003881nguyenthihoa@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 101;#Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN	 101;#Phòng Kế hoạch - Tài chính - TTNN
14Bùi Minh ViệtTrưởng phòng3.864.4390983705275bmviet@hungyen.gov.vn
15Nguyễn Thị ThưởngPhó TP- Kế toán trưởng0984066896ngthuong@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 102;#Thanh tra Sở	 102;#Thanh tra Sở
16Nguyễn Kiên HưngChánh Thanh tra Sở3.862.9220986288645nkhung@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 103;#Phòng quản lý chất lượng  xây dựng Công trình 	 103;#Phòng quản lý chất lượng xây dựng Công trình
17Lê Trung KiênPhó Phòng0942040209dtkien.nn@hungyen.gov.vn
18Bùi Trường GiangTrưởng phòng phụ trách0913823555btgiang.nn@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 104;#Phòng Thủy sản	 104;#Phòng Thủy sản
19Vũ Văn ĐiệpTrưởng phòng3.616.5660903260927vvdiep.snn@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 105;#Chi cục Thủy lợi	 105;#Chi cục Thủy lợi
20Phòng Hành chính02213865584chicucthuyloi@hungyen.gov.vn
21Nguyễn Văn QuânChi cục Trưởng091.840.86.23nvquan@hungyen.gov.vn
22Đoàn Trọng TrungTrưởng phòng HC-TC0978191888dttrung.cctl@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 106;#Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản	 106;#Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản
23Phòng Hành Chính3.538.866cscn.snnptnt@hungyen.gov.vn
24Trịnh Kim Uyên Chi cục trưởng 3.538.8680918210188tkuyen@hungyen.gov.vn
25Trần Đức NhànPhó Chi cục trưởng0987727323tdnhan.qlcl@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 107;#Chi cục Quản lý đê điều và PCLB	 107;#Chi cục Quản lý đê điều và PCLB
26Phòng hành chính0221 3.863.732chicucqldd@hungyen.gov.vn
27Trần Văn BùiQuyền Chi cục trưởng0912290421tvbui.qlddpclb@hungyen.gov.vn
28Nguyễn Văn MinhPhó Chi cục trưởng0912639599nvminh.qlddpclb@hungyen.gov.vn
29Nguyễn Thị Nhung Phó trưởng phòng Hành chính - TH 3.864.235 0966751666 ntnhung.qlddpclb@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 108;#Chi cục Bảo vệ thực vật	 108;#Chi cục Bảo vệ thực vật
30Phòng Hành chính"3550057 /3559169"
31Nguyễn Văn TuấnChi cục trưởng 3.865.7010982379511nguyenvantuan@hungyen.gov.vn
32Lê Minh Nam Phó Chi cục trưởng 0988163070lvnam.bvtv@hungyen.gov.vn
33Trần Thị Phương Hoa Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 3.559.1690768022999ttphoa.bvtv@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 109;#Chi cục Thú y	 109;#Chi cục Thú y
34Phòng Hành chính3.863.634chicucty@hungyen.gov.vn
35Nguyễn Quang TuấnChi cục trưởng 3.545.0030973513893nqtuan.nn@hungyen.gov.vn
36Hoàng Văn An Phó Chi cục trưởng 0983306201hvan@hungyen.gov.vn
37Vũ Văn TháiPhó Chi cục trưởng 0988924516vvthai@hungyen.gov.vn
38Nguyễn Thị Vân Lý Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 0984065746
Expand/Collapse 110;#Chi cục Phát triển nông thôn	 110;#Chi cục Phát triển nông thôn
39Phòng Hành chính0221 3.865.601chicucptnt@hungyen.gov.vn
40Lê Văn ThắngChi cục trưởng 3.518.2860912101897lvthang@hungyen.gov.vn
41Hoàng Anh Tuấn Phó Chi cục trưởng 3.518.286 0983863731hatuan.snn@hungyen.gov.vn
42Lê Thị Kim Chung Trưởng phòng: Hành chính - Tổng hợp 3.866.688 0932985999ltkchung@hungyen.gov.vn
Expand/Collapse 111;#Chi cục Kiểm lâm 	 111;#Chi cục Kiểm lâm
43Phòng Hành chính0221 3.866.319chicuckl@hungyen.gov.vn
44Nguyễn Huy BínhPhó Chi cục trưởng098.388.5378
45Đoàn Thị Kim Anh Phó phòng Hành chính - Tổng hợp 0983.567177
Expand/Collapse 112;#Trung tâm Khuyến nông	tỉnh 112;#Trung tâm Khuyến nông tỉnh
46Nguyễn Văn KiênGiám đốc 3.540.1160982313868
47Lương Văn CaoPhó Giám đốc 0904062557
48Phòng hành chính3.862.940
Expand/Collapse 113;#Trung tâm Nước Sinh hoạt và VSMTNT	 113;#Trung tâm Nước Sinh hoạt và VSMTNT
49Phòng Hành chính3.550.010trungtamnsh@hungyen.gov.vn
50Hoàng Nghĩa TàiGiám đốc0963356668
Expand/Collapse 114;#Trung tâm Tư vấn kỹ thuật đê điều Thủy lợi  114;#Trung tâm Tư vấn kỹ thuật đê điều Thủy lợi
51Phòng Hành chính3.866.395Trungtamtvkt@hungyen.gov.vn
52Phạm Chí KiênGiám đốc0982308029
Expand/Collapse 115;#Trung tâm Giống nông nghiệp	 115;#Trung tâm Giống nông nghiệp
53Phạm Huy TháiGiám đốc032165189890916767688
54Lê Huy TânPhó Giám đốc0948288048
55Phòng Hành Chính
56Ưng Mạnh Thanh Phó Giám đốc 0966807368
Expand/Collapse 116;#Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 116;#Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh
57Phòng Hành chính
58Hoàng Ngọc KimPhó Giám đốc0988882857
59Nguyễn Tất Thắng Giám đốc 0982877212
60Trần Văn Xuyên Phó giám đốc 0912001735
61Đỗ Sỹ Kim Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 0904386968
Expand/Collapse 117;#Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Hưng Yên 117;#Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM tỉnh Hưng Yên
62Phòng Hành chính"3512388 /3511068"
63Nguyễn Tiến DũngPhó Chánh Văn phòng0949.745.688
64Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 3.519.588 0902.172.333
Expand/Collapse 118;#Bộ phận một cửa - Trung tâm phục vu hành chính công 118;#Bộ phận một cửa - Trung tâm phục vu hành chính công
65Nguyễn Văn BínhPhó Chánh văn phòng0963202099
66Trương Thị ThùyChính thức0352268035
67Vũ Thị Thùy LinhDự bị0981445556
°
39 người đang online