Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
14/07/2023 08/04/2024 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Tải về
1549/SNN-VP 10/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v cử cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ cải cách, kiểm soát và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Tải về
1546/SNN-PTNT 10/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch phát triển HTX trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới Tải về
1547/SNN-TTN 10/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 9 năm 2023 Tải về
1543/SNN-TTN 10/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn năm 2023 Tải về
295/KH-SNN 09/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch phát động kế hoạch thi đua của Bộ nông nghiệp "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" Tải về
1541/SNN-CCTL 09/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v đôn đốc gửi kế hoạch nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2023-2024 (lần 1) Tải về
1522/SNN-PTNT 06/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Về việc mời viết bài tham luận tại Hội nghị bàn giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu và công tác chuyển đổi số sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên Tải về
1524/SNN-KL 06/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv tham gia ý kiến dự thảo KH thực hiện Đề án tăng cường phòng chống tội phạm đa dạng sinh học Tải về
1512/SNN-KHTCTTNN 05/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v tập huấn hướng dẫn các chỉ tiêu giám sát, đánh giá tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2023 Tải về
1510/SNN-VP 05/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TU, số 209-KH/TU ngày 7/7/2023 và Quyết định số 2016/QĐ-UBND Tải về
1509/SNN-VP 05/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025 Tải về
1508/SNN-KHTCTTNN 05/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v đề nghị cử cán bộ làm giảng viên các hội nghị tập huấn hướng dẫn Bộ chỉ tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2023 Tải về
1509/SNN-VP 05/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ, công chức, viên chức đến năm 2025 Tải về
1508/SNN-KHTCTTNN 05/10/2023 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên V/v đề nghị cử cán bộ làm giảng viên các hội nghị tập huấn hướng dẫn Bộ chỉ tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2023 Tải về
1 2 3 4 5 6    
°
82 người đang online