Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
311/BC-SNN 09/12/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kết quả công tác quản lý về vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp năm 2022 Tải về
307/BC-SNN 08/12/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2022 Tải về
201/KH-SNN 20/10/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên KẾ HOẠCH Triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022 Tải về
210/BC-SNN 31/08/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên BÁO CÁO Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2022 Tải về
08/2022/TT-BNNPTNT 12/08/2022 Bộ NN-PTNT Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tải về
53/2022/TT-BTC 12/08/2022 Bộ Tài Chính thông tư quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiên chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021- 2025 Tải về
07/2022/TT-BNNPTNT 11/08/2022 Bộ NN-PTNT Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tải về
181/BC-SNN 26/07/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên BÁO CÁOTình hình thực hiện nhiệm vụtháng 7,nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 năm 2022 Tải về
05/2022/TT-BNNPTNT 25/07/2022 Bộ NN-PTNT Thông tư hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tải về
151/BC-SNN 28/06/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,giải pháptrọng tâm6 tháng cuối năm 2022 Tải về
150/BC-SNN 28/06/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên BÁO CÁOSơ kết năm thứ 2 thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTgngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Tải về
148/BC-SNN 24/06/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Tải về
139/BC-SNN 16/06/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kết quả công tác phòng, chống, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy6 tháng đầu năm 2022 Tải về
137/BC-SNN 15/06/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên BC công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 Tải về
390/QĐ-SNN 14/06/2022 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Quyết định "công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất giống gà Đông Tảo" Tải về
1 2 3 4 5 6    
°
642 người đang online