Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Đính kèm
275/BC-SNN 29/11/2020 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11, nhiệm vụ trong tâm tháng 12 năm 2019 Tải về
23/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Bộ NN-PTNT Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi Tải về
23/2019/TT-BNNPTNT 30/11/2019 Bộ NN-PTNT Thông tư hướng dẫn một số điều của Luật chăn nuôi về quản lý giống và sản phẩm giống vật nuôi Tải về
527/QĐ-SNN 22/11/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên vv phê duyệt chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Trung tâm khuyến nông tỉnh Tải về
17/2019/TT-BNNPTNT 15/11/2019 Bộ NN-PTNT Thông tư ban hành danh mục loài cây trồng chính Tải về
523/QĐ-SNN 15/11/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Quyết định vv giao điều hành phòng QLCLXDCT, sở NN&PTNT tỉnh hưng yên Tải về
522/QĐ-SNN 15/11/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Quyết định vv bổ nhiệm phó trạm trưởng trạm kiểm dịch thực vật Chi cục BVTV Tải về
155/KH-SNN 04/11/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên KH tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành Nông nghiệp và PTNT Tải về
244/BC-SNN 29/10/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 10, nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019 Tải về
100/KH-SNN 19/10/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch thực hiện Ngày pháp luật Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN năm 2019 Tải về
130/KH-SNN 04/10/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2020 Tải về
222/BC-SNN 30/09/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019 Tải về
438/QĐ-SNN 23/09/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Quyết định vv kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Nông nghiệp và PTNT Tải về
125/KH-SNN 18/09/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025 Tải về
203/BC-SNN 22/08/2019 Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên Báo cáo tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2019 Tải về
1 2 3 4 5 6    
°
1099 người đang online