Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

100%

Hưng Yên chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm, mưa nhiều, bốn mùa rõ rệt. Số giờ nắng trung bình 1.260giờ/năm, nhiệt độ trung bình 24,20C, lượng mưa trung bình 1.595mm. Nhìn chung, chế độ khí hậu - thời tiết của Hưng Yên rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp: các chế độ nhiệt, ẩm, nắng cho phép canh tác nhiều vụ cây trồng ngắn ngày trong năm và thích hợp để bố trí một cơ cấu cầy trồng, vật nuôi đa dạng có nguồn gốc nhiệt đới và một số cây trồng (rau, hoa, quả,…) có nguồn gốc ôn đới

KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG THỜI GIAN QUA

Phát huy lợi thế của tỉnh, trong những năm qua sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp – thủy sản giai đoạn 2016-2020 đạt bình quân 2,87%/năm; giá trị thu được trên 01 ha đạt trên 210 triệu đồng/ha (năm 2020); thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2020 đạt trên 50 triệu đồng/người/năm; nhiều cơ chế chính sách được triển khai thực hiện; nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới và các quy trình, công nghệ, tiến bộ kỹ thuật được đưa vào sản xuất, góp phần tăng nhanh năng suất, sản lượng, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cơ cấu lao động và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn. Đến hết năm 2020, có 145/145 xã (100%) đạt chuẩn nông thôn mới (là 1 trong 8 tỉnh đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành 100% số xã đạt chuẩn NTM); 10/10 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; tỉnh Hưng Yên là tỉnh thứ ba toàn quốc được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, có 38 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Hải Dương. Yên là một tỉnh thuộc vùng Đồng Bằng Sông Hồng, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, diện tích tự nhiên 930,22km2, dân số 1.255.839 nghìn người (mật độ dân số trung bình 1.350 người/km2) có ranh giới tiếp giáp với 05 tỉnh và thành phố là Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái BìnhHải Dương.

°
538 người đang online