https://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Van-ban-tuyen-truyen.aspx

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (22/9-14/9/2022) (29/09/2022)

Thời tiết tuần qua có nắng xen kẽ mưa rào và dông; nhiệt độ dao động từ 25 -35 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và một số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại.

http://sonnptnt.hungyen.gov.vn/portal/pages/contact.aspx
http://sonnptnt.hungyen.gov.vn
°
453 người đang online