Thông tin giá cả tại một số chợ trên địa bàn tỉnh ngày 25- 26/2/2019

Chi tiết như tệp đính kèm: