Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản (rau quả thịt cá) đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan xây dựng Báo cáo tổng kết Đề án " Xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản (rau quả thịt cá) đảm bảo an toàn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025".

Chi tiết như tệp đính kèm:116165646-21-9-21.pdf

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản