Về việc tham gia góp ý dự thảo Báo cáo sơ kết giai đoạn 2018-2020 và Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên

Sở NN-PTNT đã xây dựng 02 dự thảo Báo cáo sơ kết và Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết như tệp đính kèm: 17513219-16-9-16.pdf

Chi cục Phát triển nông thôn