Công điện về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 trong tình hình dịch bệnh hiện nay

Ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công điện số 2491/CĐ-CTUBND ngày 18/9/2020 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch bệnh hiện nay nhằm chủ động đáp ứng với dịch bệnh trong tình hình mới.

Chi tiết như tệp đính kèm: 1165642671-18-9-2020.pdf

BBT