Quyết định công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 07/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1524/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:11655918-12-10-2020.pdf

BBT