Quyết định công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 08/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định 1547/QĐ-TTg về việc công nhận huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:11667408-12-10-2020.pdf

BBT