Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

Mức độ dịch vụ công: Mức độ 04

2. Tên thủ tục

Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

+ Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC  tỉnh Hưng Yên

- Bước 2: Chi cục Bảo vệ thực vật thẩm định và cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Trường hợp không cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật Chi cục Bảo vệ thực vật phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không cấp.

- Bước 3: Trả kết quả TTHC

Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết TTHC theo thời gian, địa điểm ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

+ Thành phần, số lượng hồ sơ

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

– Bản sao chụp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật.

– Sản phẩm quảng cáo (nội dung, hình thức quảng cáo được thể hiện bằng hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng và các hình thức tương tự).

– Danh sách báo cáo viên ghi đầy đủ thông tin về bằng cấp chuyên môn hoặc chức danh khoa học của báo cáo viên (đối với trường hợp hội chợ, hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện, triển lãm, chương trình văn hoá, thể thao).

2) Số lượng hồ sơ: 1(bộ).

+ Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc không kể thời gian bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

+ Cá nhân,

+ Tổ chức                                                                                                                                 

+ Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp – Phát riển nông thôn tỉnh Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Hưng Yên

d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

+ Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật.

+ Lệ phí

600.000 đồng/lần

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu quy định tại Phụ lục XXXIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

Phụ lục XXXIV.docx

+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Sản phẩm quảng cáo phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật do Cục Bảo vệ thực vật cấp

+ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25/11/2013;

- Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;

- Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015

-Thông tư số 33/2021/TT-BTC ngày 17/5/2021

Văn phòng Sở