Một số hình ảnh Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP năm 2021

Ngày 28/10, tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP năm 2021.

 

 

Hoàng Ngọc - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên