Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2021

Ngày 30.12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm chương trình OCOP của tỉnh (Hội đồng OCOP tỉnh) tổ chức hội nghị đánh, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021.

Sở  NN-PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ 27 chủ thể sản xuất lập hồ sơ đối với 70 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2021. Qua kết quả đánh giá, xếp hạng của cấp huyện, có 19 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 51 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Kết quả đánh giá, xếp hạng của Tổ giúp việc Hội đồng OCOP tỉnh, có 5 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 65 sản phẩm đạt hạng 3 sao. 

Một số hình ảnh sản phẩm tham dự xếp hạng:

 

Ban Biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên