Quyết định ban hành quy định triển khai chính sách của tỉnh hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hưng yên thôi việc theo nguyện vọng giai đoạn 2022-2025

Ngày 12/01/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ban hành quy định triển khai chính sách của tỉnh hỗ trợ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Hưng yên thôi việc theo nguyện vọng giai đoạn 2022-2025.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:

05 qd.pdf

Ban biên tập - Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên