Về việc tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2022

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-SNN ngày 15/4/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh – Hè 2022; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nội dung liên quan.

Các nội dung phối hợp gồm:

1. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT lựa chọn sản phẩm tham gia trưng bày tại Hội chợ (mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 gian hàng tiêu chuẩn), sản phẩm đăng ký tham gia trưng bày gửi theo biểu mẫu kèm theo (mẫu biểu 01).

2. Cử đại diện cùng với Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại Hội chợ (theo mẫu biểu 02).

3. Rà soát, lựa chọn, chịu trách nhiệm với các sản phẩm tham gia trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ và thực hiện đầy đủ, bảo đảm đúng theo các nội dung còn lại của Kế hoạch.

Đề nghị các thông tin trên gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT chậm nhất trước ngày 22/4/2022 để tổng hợp, lên kế hoạch tham dự Hội chợ.

Mọi thông tin liên hệ:

Phòng KH-TC-TTNN

Email: xttmnnhy2019@gmail.com

Đ/c Ngọc – 0985.896.106

Chi tiết như Công văn đính kèm:VB gửi huyện tham gia HC OCOP Quảng Ninh - hè 2022.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên