Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Ngày 30/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND; 1154/QĐ-UBND; 1156/QĐ-UBND quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:1153 qd.pdf

1156 qd (1).pdf

1154 qd.pdf

Văn phòng Sở