Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022, gồm 14 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Trung Cần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng.

1579 qd.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên