Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 03/8/2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng Sông Hồng và Trung du Bắc Bộ.

Tới dự Hội nghị có Đại diện Bộ Nông nghiệp và PTNT và đại diện các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ, đại diện các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên. Khối thi đua gồm 13 tỉnh, thành phố, trong đó: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Nam là trưởng khối thi đua, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên - Phó Trưởng khối thi đua.

Đ/c Đỗ Minh Tuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên, Phó Trưởng khối thi đua

phát biểu khai mạc Hội nghị

Đ/c Ngô Mạnh Ngọc, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hà Nam, Trưởng Khối thi đua đọc dự thảo

Báo cáo Kết quả phong trào thi đua 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Kết quả 6 tháng đầu năm 2022, các sở Nông nghiệp & PTNT trong khối đã tích cực tuyên truyền phổ biến các quy định về thi đua khen thưởng; ban hành văn bản tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua; tổ chức phát động phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và tích cực xây dựng gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, thành phố.

Các Sở Nông nghiệp & PTNT trong Khối đã xây dựng kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng; đăng ký chuyên đề thi đua; tổ chức phát động phong trào thi đua sâu, rộng trong toàn ngành với các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của ngành được giao; xây dựng các tiêu chí chấm điểm, bình xét khen thưởng trong nội bộ mỗi đơn vị. Một số phong trào thi đua lớn đã được phát động như:

- Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao năm 2022 và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp;

- Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

- Phong trào thi đua:“Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến, bền vững năm 2022”;  

- Phong trào thi đua: “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”;

- Phong trào thi đua:“Thi đua phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; ứng dụng công nghệ cao; nông nghiệp thông minh; nông nghiệp hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới”;

 - Phong trào thi đua:“Toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”;

- Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm”;  xây dựng nếp sống văn hóa trong công chức, viên chức và người lao động;“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”;

- Phong trào thi đua “Xây dựng đê kiểu mẫu”;“Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phát triển sản xuất các ngành hàng, sản phẩm theo chuỗi giá trị; bảo vệ môi trường sinh thái”;“vì môi trường công sở Xanh - Sạch - Đẹp”.....

Sau khi đồng chí Trưởng khối thi đua đọc dự thảo Báo cáo, các đồng chí đại diện các Sở NN-PTNT các tỉnh, thành phố  tích cực thảo luận. Hội nghị đã thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả phong trào thi đua 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên