Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/8/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương theo dõi diễn biến thời tiết theo công điện số 02/CĐ-PCTT hồi 15h00 ngày 24/8/2022 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hưng Yên để chủ động có biện pháp ứng phó với cơn bão số 3. Thu hoạch nhanh diện tích hoa, rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch, hạn chế tối đa ảnh hưởng của mưa bão đến sản xuất nông nghiệp; Chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số: 949/SNN-BVTV ngày 11/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ đồng phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng từ nay đến cuối vụ;-Chủ động thu hoạch những diện tích nhãn đã chín đảm bảo năng suất, chất lượng quả; Không được sử dụng thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP và tuân thủ thời gian cách ly đối với diện tích nhãn chuẩn bị cho thu hoạch. -Tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây rau màu hè -thu đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

25-8-2022 (2).pdf

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên