Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (04/8-10/8/2022)

Thời tiết tuần qua do ảnh hưởng cơn bão số 02 nên gây úng cục bộ trên diện tích cây trồng; nhiệt độ dao động từ 24-34 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và một số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:TB tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua_0001 (1).pdf

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên