Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề Mộc mỹ nghệ Mão Chinh

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1803/QĐ-UBND công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022, trong đó công nhận 02 Làng nghề Mộc Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu và Mộc mỹ nghệ Mão Chinh, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào.

1803 qd.pdf

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên