Thông báo ủy quyền điều hành công việc của Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên từ ngày 18/9-23/9/2022

Thời gian: từ 18/9-23/9/2022

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb176do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên