Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên