Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Ngày 08/2/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Các huyện có xã được công nhận gồm: Phù Cừ, Văn giang, Tiên lữ, Văn Lâm, thành phố Hưng Yên, Khoái Châu, Yên Mỹ. 

Chi tiết như Quyết định đính kèm:240 qd.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên