Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023

Ngày 08/3/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) hằng năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên với mục đích phát huy giá trị của sách, văn hóa đọc trong cộng đồng và trong cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời phát huy giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc, qua đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, nâng cao tri thức, phục vụ công việc và đời sống.

Ngày Sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cộng đồng xã hội. Góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm bản sắc dân tộc. Là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Tôn vinh người đọc và những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu trữ sách. Đồng thời, nó còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam.

Việc lấy ngày 21/4 là ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là thời điểm ra mắt cuốn sách đầu tiên của Việt Nam là cuốn “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Việt được in bởi những người thợ in Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tác giả lớn, một Danh nhân văn hóa, các tác phẩm của Người có giá trị không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn được bạn bè quốc tế đón nhận. Việc chọn ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với một tác phẩm nổi tiếng của Người sẽ có ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Bên cạnh đó, tháng 4 còn là thời điểm diễn ra Ngày sách và Bản quyền Thế giới (23/4), nhằm tôn vinh văn hóa đọc, khuyến khích mọi người dân thế giới khám phá niềm yêu thích đọc sách. Việc tổ chức ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam vào dịp này thể hiện sự hội nhập của văn hóa đọc Việt Nam với văn hóa nhân loại, sẽ hấp dẫn và lôi cuốn độc giả.

Chi tiết: Kế hoạch số 41.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên