Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên tháng 04 năm 2023

Thời tiết từ ngày 15/3 - 15/4 trên địa bàn tỉnh có nhiều ngày mưa liên tục, mưa kèm theo tạp chất, bụi bẩn đã gây ảnh hưởng đến một số diện tích nhãn nở hoa vào thời kỳ này và làm rụng quả non ở một số diện tích vải.

1. Công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật

- Cây lúa: Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố tổng diện tích lúa vụ Xuân khoảng 25.407 ha (đạt 101,1% theo kế hoạch) trong đó: diện tích giống lúa chất lượng đạt khoảng 69,5 (cao hơn vụ Xuân năm 2022 là 0,2%).

Hiện nay đang trong giai đoạn đoạn làm đòng trỗ, dự kiến thời gian lúa trỗ tập trung vào khoảng nửa đầu tháng 5.

- Rau màu: Đến ngày 20/4/2023, toàn tỉnh trồng được 6.067ha rau màu vụ Xuân, trong đó cây ngô 1.125ha, lạc, đậu tương 502ha, dược liệu 558ha, hoa cây cảnh 369ha, còn lại là các cây rau màu khác 3.514ha. Diện tích thu hoạch rau màu vụ Xuân được 1.405ha, giá bán trung bình cao hơn năm trước. Hiện nay người dân đang tập trung thu dọn tàn dư thực vật sau mưa, tiếp tục trồng bổ sung các loại rau ăn lá ngắn ngày đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Cây ăn quả: Cây nhãn: Trà nhãn chính vụ nở hoa vào cuối T3, đầu tháng 4 gặp mưa nên tỷ lệ đậu quả đạt thấp nhất là các giống HTM6 (T6) và cùi cổ. Cây vải: đang trong giai đoạn phát triển quả, tỷ lệ đậu quả đạt cao, tuy nhiên từ ngày 15/4 đến nay đang có hiện tượng rụng quả non trên các giống vải. Dự kiến sản lượng đến thời điểm hiện tại cao hơn so với năm trước.

Cây có múi: Đang trong giai đoạn phát triển quả non, tỷ lệ đậu quả tương đương so với năm trước, một số vườn có trình độ thâm canh cao, có kinh nghiệm trong thụ phấn bổ khuyết  thì tỷ lệ đậu quả đạt cao.

Cây chuối đang phát triển thân lá, một số diện tích chuối tây sớm đang cho thu hoạch. Các loại cây ăn quả khác: Tỷ lệ ra hoa, đậu quả đạt cao.

- Tình hình sâu bệnh chung chỉ gây hại nhẹ trên cây trồng không có dịch hại nguy hiểm. Đã Ban hành công văn chỉ đạo về chủ động phòng trừ sâu, bệnh hại nhãn, vải và lúa xuân từ nay đến cuối vụ (số 87/BVTV-KT ngày 13/4/2023).

2. Công tác chăn nuôi, thú y, thủy sản.

- Tình hình chăn nuôi phát triển ổn định, con giống tiếp tục được sản xuất tại các trang trại, hộ chăn nuôi đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, phục vụ cho công tác tái đàn năm 2023, chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của giá nguyên liệu đầu vào tăng, nên công tác tái đàn tại các hộ chăn nuôi còn chưa cao.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, tổng đàn gia súc, gia cầm ở thời điểm hiện tại: đàn lợn: 502.487 con (tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước), đàn trâu: 4950 con  (giảm 5,1% so với cùng kỳ năm trước), bò: 31.282 con (tăng 1,6% so với cùng kỳ năm trước), đàn gia cầm 9,4 triệu con (tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước).

 Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định  khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư; chính sách hỗ trợ khi di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

- Kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật được: 12.374 con lợn; 68.914 con gia cầm; 62.643 kg bì lợn sấy; 3.897 kg lông vũ; 1.003.364 kg thịt gia súc, gia cầm; 123.965 kg xúc xích, thịt hun khói; 3.000 kg phụ phẩm động vật; kiểm soát giết mổ 15.199 con gia cầm; 1.454 con lợn. Cấp 04 chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y; chứng chỉ 01 giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y; 02 chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc thú y.

- Thủy sản phát triển ổn định, tổng sản lượng cá thương phẩm đạt 15.900 tấn (khai thác 23 tấn, nuôi 15.687 tấn); sản xuất và kinh doanh được khoảng 38 triệu con cá hương và cá giống.

3. Công tác thuỷ lợi, đê điều.

Công tác thủy lợi: Sở chỉ đạo Chi cục Thủy lợi phối hợp với Công ty TNHH MTV KTCTTL và các địa phương bám sát diễn biến thời tiết, theo dõi mực nước các sông trục; phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc bơm nước tưới dưỡng cho lúa, nhất là thời kỳ làm đòng - trỗ bông; kiểm tra công trình, thiết bị, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, thay thế máy móc, thiết bị, tu bổ bờ vùng và giải tỏa vi phạm, khơi thông dòng chảy; xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa bão năm 2023 (Công văn số 317/SNN – TL ngày 55/3/2023).

Quản lý đê điều: Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm Luật đê điều, nên trong tháng không phát sinh các vụ vi phạm công trình đê điều và hành lang bảo vệ đê điều; đang đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cắm mốc chỉ giới hành lang bảo vệ đê trên thực địa tuyến đê tả sông Hồng đoạn từ K76+894 đến K127+260 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, triển khai việc lựa chọn nhà thầu xây lắp thuộc Báo cáo kinh tế – kỹ thuật tu sửa, xử lý khẩn cấp sự cố kè Đồng Thiện khu vực từ C47 đến C51 (tương ứng K1+500 đê tả sông Luộc) huyện Tiên Lữ…

4. Xây dựng nông thôn mới và phát triển nông thôn

Tham mưu Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu nông thôn mới” tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công; tư vấn quản lý dự án; Hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2023 để tổ chức thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tại 04 xã: Đông Ninh - huyện Khoái Châu, Hùng An - huyện Kim Động, Hoàng Hanh - thành phố Hưng Yên và Thiện Phiến - huyện Tiên Lữ theo Đề án phát triển kinh tế vùng bãi

 5. Công tác khác

- Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản:

Sở ban hành Kế hoạch số 101/KH-SNN ngày 12/4/2023 về triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2023, Quyết định số 245/QĐ-SNN ngày 17/4/2023 về việc thành lập đoàn kiểm tra về ATTP dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023.

 - Kiểm lâm: Tiếp tục triển khai thực hiện trồng cây nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2023; tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh kết quả, đã kiểm tra được 23 cơ sở, trong đó có 12 cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, 11 cơ sở gây nuôi động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hưng Yên và huyện Kim Động, phát hiện 01 cơ sở vi phạm không thực hiện ghi chép theo quy định, xử phạt 1.500.000 đồng).

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên