Kế hoạch thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023

Ngày 28/4/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 125/KH-NS về thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023, với mục đích đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia và có nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên Xanh - Sạch - Đẹp; giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống, phòng dịch bệnh trong cộng đồng dân cư; đẩy mạnh phong trào toàn dân tích cực tham gia và có nhiều việc làm thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn cảnh quan thiên nhiên Xanh - Sạch - Đẹp; giữ gìn vệ sinh nơi sinh sống, phòng dịch bệnh trong cộng đồng dân cư.

I. Nội dung kế hoạch

1. Triển khai chiến dịch truyền thông

Mở đợt tuyên truyền cao điểm bằng nhiều hình thức, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng của các cấp (tỉnh, huyện và cấp xã); treo pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về nước sạch và vệ sinh môi trường từ ngày 11/5/2023 đến hết ngày 17/5/2023 (Kèm theo các Thông điệp Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023).

Chủ đề hưởng ứng năm 2023: “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”.

2. Tổ chức Lễ Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường cấp tỉnh: Không tổ chức Lễ phát động (theo hướng dẫn của nội dung Công văn số 1977/BNN-TL ngày 31/3/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

3. Hoạt động của cấp huyện, thành phố và cơ sở:

Trên cơ sở mục đích, chủ đề của Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2023; các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở xây dựng các hoạt động cụ thể, thiết thực với địa phương, đơn vị mình. Trong đó, cần coi trọng  một số nội dung sau:

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh hộ gia đình, vệ sinh cá nhân. Tuyên truyền thực hiện nguyên tắc 5K chống Covid-19, trong đó 2K cần duy trì thường xuyên là khẩu trang và khử khuẩn, linh hoạt 3K còn lại là khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người.

- Tuyên truyền để người dân đấu nối và sử dụng nước sạch từ các nhà máy cấp nước tập trung;

- Sửa chữa, xây mới các công trình vệ sinh bị hư hỏng, không hợp vệ sinh;

- Tổ chức dọn vệ sinh nơi ở, đường làng ngõ xóm, điểm thu gom rác, khơi thông cống rãnh trong khu dân cư, trường học, nơi công cộng. Thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy cầm.

- Tổ chức các đợt thu gom rác thải ở các thôn, xóm; đầu tư mua phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi tập kết; tuyên truyền phân loại, đổ rác đúng nơi quy định.

- Trồng và chăm sóc cây xanh, cây hoa ven đường, cơ quan, đơn vị... tạo cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp;

- Kêu gọi tài trợ, tặng dụng cụ bảo hộ công tác vệ sinh môi trường.

- Biểu dương người tốt, việc tốt trong công tác nước sạch và bảo vệ môi trường.

II. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các sở ban ngành tổ chức các chiến dịch truyền thông, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo chí, phát thanh, truyền hình…), treo áp phích, biểu ngữ, pa nô, băng rôn, phân phát tài liệu, tờ rơi với mục đích, nội dung về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường.

- Tổ chức các chiến dịch truyền thông theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng về sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân để nâng cao sức khỏe và phòng chống dịch bệnh.

- Tổ chức các đợt đánh giá, kiểm tra hoạt động của các công trình cấp nước; vận động người dân đấu nối, sử dụng nước sạch và xây dựng công trình vệ sinh hộ gia đình an toàn.

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch; theo dõi, tổng hợp, lập báo cáo theo quy định.

2. Sở Y Tế, Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế, đơn vị, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nói chung nhất là ở nông thôn, khu công nghiệp và làng nghề; đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, kiểm tra nhà vệ sinh công cộng.

- Lồng ghép thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường và chương trình  “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả”.

- Đối với các trường học, có thể lồng ghép hoạt động giáo dục, tuyên truyền các nội dung về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vào các bài giảng của giáo viên trong các tiết học theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

- Thông tin, tuyên truyền về bệnh tật có thể mắc phải do dùng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm và thói quen sinh hoạt thiếu vệ sinh.

3. Đài  Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên

Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Tài nguyên và Môi trường và các địa phương tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về Nước sạch - Vệ sinh môi trường; nêu gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt; phản ánh những tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt việc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và VSMT; Xây dựng một số Chương trình cảnh báo tình trạng sử dụng nước sinh hoạt bị ô nhiễm; phê phán các hành vi thiếu ý thức về vệ sinh môi trường.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường bằng những hoạt động cụ thể như: Tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham gia làm tổng vệ sinh nơi làm việc, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên cơ quan; gương mẫu, làm nòng cốt thúc đẩy phong trào ở địa phương, nơi cư trú.

Lãnh đạo các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ sở, địa phương thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo về  Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường theo Kế hoạch.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các đoàn thể bằng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về đấu nối và sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường; vận động toàn dân tích cực tham gia làm tổng vệ sinh nơi ở, đường làng ngõ xóm, trường học, nơi công cộng; tập trung xử lý các điểm bức xúc về vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây xanh, hoa cảnh...; để thực sự trở thành phong trào thường xuyên, liên tục của mỗi gia đình, địa phương; tổng hợp, báo cáo về  Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

6. Các đơn vị cấp nước

Đẩy mạnh thi công phủ kín mạng lưới đường ống, bảo vệ nguồn nước, nâng cao chất lượng, sản lượng nước sạch và dịch vụ cấp nước, tuyên truyền nâng cao tỷ lệ đấu nối và sử dụng nước sạch.

Chi tiết: 2 Ke hoach TLQG 2023 so nn.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên