Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản

Hiện nay, thời tiết miền Bắc đang diễn biến phức tạp: nắng nóng kèm theo mưa dông,tạo điều kiện thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển và lây lan dịch bệnh cho động vật thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình trên để chủ động trong công tác phòng, chống, hạn chế thiệt hại do dịch bệnh thủy sản gây ra, tạo môi trường ao nuôi được đảm bảo, góp phần phát triển nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai đợt khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản, thời gian từ ngày 15/5/2023 đến 05/6/2023.

Để thực hiện tốt và có hiệu quả trong đợt triển khai khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBNDcác huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

  1. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Triển khai thực hiện tốt Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn:

+Triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ xuân - hè năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Giao trách nhiệm cho cán bộ thú y tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, các đầm, ao, hồ, lồng,... nuôi trồng thủy sản nhằm phát hiện sớm các loại dịch bệnh thủy sản và báo cáo ngay cho cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời;

+ Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những bệnh thủy sản thường xảy ra và các biện pháp phòng, chống; thực hiện cam kết không giấu dịch; không vứt xác thủy sản chết ra môi trường; không xả thải nước từ ao nuôi bị bệnh sang các vùng nước khác; định kỳ khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản; vệ sinh các đầm, ao, hồ, lồng nuôi,... các công cụ nuôi sau mỗi vụ; sử dụng thuốc thú y thủy sản, hóa chất, chế phẩm sinh học xử lý, cải tạo môi trường nước theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất; lựa chọn thủy sản giống để nuôi khoẻ mạnh, không bị xây xát, không dị hình từ các cơ sở có uy tín;

+ Tiến hành thống kê, rà soát diện tích các lồng, ao, đầm, hồ,... nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, trọng điểm, mức độ thâm canh cao để triển khai thực hiện khử trùng tiêu độc theo hướng dẫn của Chi cục Thú y; thành lập các đội khử trùng tiêu độc môi trường nuôi trồng thủy sản và hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia;

- Khi nhận được hóa chất khử trùng thủy sản, yêu cầu UBND các xã, phường, thị trấntriển khai, thực hiệncông tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản đến các hộđảm bảo yêu cầu, kỹ thuật;

- Chỉ đạo các đơn vị có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp với cơ quan thú y (Chi cục Thú y tỉnh, Trạm thúy các huyện, thị xã, thành phố) để tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh thủy sản theo quy định.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên: tăng cường công tác tuyên truyền, có nhiều tin, bàiđể nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản.

3. Yêu cầu Chi cục Thú y

- Tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở và tích cực chỉ đạo, kiểm tragiám sát dịch bệnh thủy sản tại cơ sở, chú trọng giám sát dịch bệnh tại các cở sở sản xuất giống, khu ươm nuôi thủy sản giống, khu nuôi thủy sản thương phẩm tập trung; quy mô lớn;

- Căn cứ kết quả thống kê, rà soát diện tích các lồng, ao, đầm ... nuôi trồng thủy sản của các huyện, thị xã, thành phố và lượng hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường nuôi trồng thủy sản đã đượcmua sắm năm 2023, Chi cục Thú y phân bổ,cung ứng8.000 lít Siêu tiệt trùng TC 01 cho cáchuyện, thị xã, thành phốđể triển khai thực hiện tốt đợt khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sản;

- Hướng dẫncho các địa phương triển khai, thực hiện công tác khử trùng môi trường nuôi trồng thủy sảnđảm bảo có hiệu quả, đúng kỹ thuật, đúng mục đích. Chú trọngkhử trùng tiêu độcmôi trường nuôi trồng thủy sản ở những địa phương nuôi trồng thủy sản quy mô lớn, trọng điểm, mức độ thâm canh cao và dễ phát sinh dịch bệnh thủy sản;

Chi tiết:cv597do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên