Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm ra vào địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nhằm ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc vào địa bàn tỉnh, làm nguy cơ xâm nhiễm lây lan dịch bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển chăn nuôi, an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện tốt nội dung Công văn số 596/SNN-TY ngày 09/5/2023.

Các Nội dung thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch phòng, chống bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2019 – 2025 và Kế hoạch số 243/KH-SNN-TY ngày 22/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân – Hè năm 2023;

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, trong đó chú trọng việc kiểm tra đột xuất nhằm kịp thời phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, giết mổ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu trái phép ra, vào địa phương. Địa bàn tập trung kiểm tra: các phương tiện có vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trên các tuyến đường giao thông chính, các chợ buôn bán, giết mổ gia cầm; điểm thu gom, tập kết, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm. Trường hợp bắt được các lô hàng động vật, sản phẩm động vật vận chuyển bất hợp pháp thì phải tiêu hủy ngay (trước khi tiêu hủy lấy mẫu gửi các cơ quan thú y để xét nghiệm bệnh).

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban chỉ đạo 389 tại địa phương chủ động triển khai các hoạt động, giải pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ thông tin, dữ liệu với cơ quan thú y và tổ chức triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng dân cư để người dân không tham gia các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu vào địa phương tiêu thụ; không mua bán gia cầm, sản phẩm gia cầm không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm

dịch của cơ quan Thú y nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, hạn chế phát sinh và lây lan dịch bệnh.

2. Đề nghị Công an tỉnh tổ chức kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm của gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc ra, vào địa bàn tỉnh; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện bắt giữ và xử lý nghiêm các vụ vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm.

3. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, không rõ nguồn gốc ra vào địa phương.

4. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên: có nhiều tin, bài tuyên truyền để cộng đồng hiểu được nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; khuyến cáo người dân không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanhh động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu vào địa bàn tỉnh.

5. Yêu cầu Chi cục Thú y:

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản vụ Xuân – Hè năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y nhằm kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm ra vào địa bàn tỉnh;

- Tích cực phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an,...và chính quyền địa phương để kiểm tra, giám sát việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào địa bàn tỉnh. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định

Chi tiết:cv596do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên