Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai

Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Văn bản số 1158/UBND-KT1 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai, trong đó chủ đề năm 2023 là "Từ ứng phó đến hành động bền vững".

Mục tiêu của Tuần lễ là tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh và sẵn sàng các phương án ứng phó thiên tai, đặc biệt là mùa mưa bão năm 2023. Đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam là chủ tịch Ủy ban ASAN về quản lý thiên tai.

Thời gian thực hiện: Tập trung trong tháng 5 năm 2023.

UBND tỉnh Hưng  Yên chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Ban hành Kế hoạch và bố trí kinh phí phù hợp để triển khai; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế như: Hội nghị, hội thảo; Treo pano, băng rôn với các thông điệp tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ, ...

Chi tiết: 1158 qd.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên