1. Công ty Cổ phần giống cây trồng Đông Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế:0900484258

Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Khương

Chức danh: Giám đốc

Điện thoại: 0913.280.169

2. Công ty Cổ phần Cổ phần cây trồng Miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0901109926

Người đại diện pháp luật: Phạm Tiến Dũng

Chức danh: Tổng Giám đốc

Điện thoại: 0979.572.341

3. Công ty TNHH giống cây trồng Thuận An

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 09008026310

Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trưởng

Chức danh: Giám đốc

Điện thoại: 0913.280.169

4. Công ty TNHH đầu tư sản xuất và thương mại Bảo Việt

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0901109926

Người đại diện pháp luật: Lê Văn Trưởng

Chức danh: Giám đốc

Điện thoại: 0984.686.860

5. Công ty Cổ phần Cổ phần giống cây trồng Miền Bắc

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

Mã số thuế: 0900484258

Người đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tuấn

Chức danh: Tổng giám đốc

Điện thoại: 0913.280.449