Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên vừa có Công văn số 1047/STNMT-MT ngày 23/5 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023. Theo đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện thực tế tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền về chủ đề, thông điệp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6) năm 2023 theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2023 kết hợp hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn tỉnh.

Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2023 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủđề“Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” (Solutions  to  Plastic  Pollution),trong đó tập  trung  thực  hiện  chiến lược “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution). Nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây  dựng  lối  sống bền  vững,  hài  hòa  với  thiên  nhiên;  sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thảinhựa thông qua các chính sách, sáng kiến và tham gia cơ chế hợp tác toàn cầu, khu vực; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn; tăng cường  tái  chế,  tái sửdụng; thúc đẩy  xây dựng nền  kinh tế xanh,  kinh  tế tuần  hoàn  và  phát  triển  bền  vững;  thực  thi  hiệu  quả chính  sách chống rác thải nhựa.Ngày Đại dương thế giới ngày 08 tháng 6 năm 2023 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are  Changing), với ý nghĩa Đại dương bao phủ phần lớn Trái đất, nhưng mới một phần nhỏ các vùng biển được khám phá. Mặc dù, cuộc sống của nhân loại phụ thuộc vào đại dương, nhưng đại dương chỉ đang nhận được một phần nhỏ sự quan tâm của chúng ta. Tuy nhiên, mọi thứ trên Trái đất đang thay đổi, cả trên đất liền và đại dương bao la, sâu thẳm. Nhân loại cần cùng hành động, trân trọng, bảo vệ đại dương cũng như toàn bộ hành tinh xanh của chúng ta.

Chi tiết: CV ngày MTTG năm 2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên