Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2023

Đến nay, toàn tỉnh diện tích lúa gặt là 223 ha; tổng diện tích trồng rau mùa vụ Hè - thu là 65 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Huy động tối đa nhân, vật lực để thu hoạch lúa Xuân (khi lúa chín khoảng 90%) nhanh gọn theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng” giảm thiểu những rủi ro do thời tiết gây ra; Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu - rầy lưng trắng; bệnh sương mai, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh khác trên nhãn, vải; sâu vẽ bùa, nhện đỏ, nhện vàng, rầy chổng cánh, ... trên cây có múi để phòng trừ sớm, kịp thời, hiệu quả nhằm bảo vệ quả non. 

- Tập trung bón thúc nuôi quả cho nhãn, cây ăn quả có múi và cây ăn quả khác đang ở giai đoạn phát triển quả non, tăng cường sử dụng phân hữu cơ vi sinh, phân bón qua lá có chứa các chất trung, vi lượng để tăng chất lượng quả.

- Thu hoạch cây ăn quả, cây rau màu đúng thời điểm để tăng năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh hại nhãn, cây có múi và các cây ăn quả khác, áp dụng biện pháp phòng trừ hiệu quả theo IPM..

Chi tiết: 25-5-2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên