Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trán, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Chi tiết: 330NQCHUAN12202022083755.signed.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên