Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/9/2023

Hiện, Diện tích rau thu hoạch hè thu đạt 1835 ha; trồng rau màu vụ thu - đông đạt 375 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

 - Thực hiện tốt Công văn số 143/BVTV-KT ngày 31/8/2023 của Chi cục Bảo vệ thực vật về việc tập trung phòng trừ sâu, bệnh trên lúa Mùa từ nay đến cuối vụ. Tập trung theo dõi và phòng trừ sâu, bệnh trên cây rau màu và cây ăn quả: sâu xanh, sâu tơ, bọ nhảy trên rau, bệnh rỉ sắt, sâu vẽ bùa trên cây có múi,...; khi sử dụng biện pháp hóa học để phòng trừ sâu, bệnh hại phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng.

- Chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư... để gieo trồng các loại rau, màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ đã chỉ đạo, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao, đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ, phòng trừ sâu, bệnh cho những diện tích cây vụ đông đã trồng.

- Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP. Đối với những diện tích cây nhãn đã thu hoạch xong, tiến hành cải tạo vườn tạp, cắt tỉa, tạo tán và chăm sóc ngay để cây nhanh chóng phục hồi, phát triển lộc thu

11-9-2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên