Kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đăng ngày 18 - 08 - 2017

Trong các ngày từ 15 đến 17.8, đoàn kiểm tra của tỉnh do ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết hợp kiểm tra công tác cấp và giải ngân vốn hỗ trợ cho nông dân mua giống lúa, giống cây vụ đông năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 tại các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Yên Mỹ, Kim Động và thành phố Hưng Yên.

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tiên Lữc
Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tiên Lữ
 
Đoàn kiểm tra đã nghe các huyện, thành phố báo cáo về tình hình, tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; việc giải quyết nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản; việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở những xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; việc cấp và giải ngân vốn hỗ trợ cho nông dân mua giống lúa, giống cây vụ đông từ năm 2016 đến nay. Trong đó, một số huyện, thành phố còn nợ đọng đầu tư xây dựng cơ bản như: Tiên Lữ (hơn 52 tỷ đồng), Ân Thi (hơn 51,8 tỷ đồng), Yên Mỹ (hơn 32 tỷ đồng), thành phố Hưng Yên (hơn 43,7 tỷ đồng).
 
Bên cạnh một số xã đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới, tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới ở một số xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 còn chậm, nhất là với các tiêu chí: Trường học, môi trường và an toàn thực phẩm, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa…
 
Đoàn kiểm tra đã cùng với các địa phương phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn… đồng thời đề ra giải pháp cụ thể nhằm xử lý nợ đọng, nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân. 
 
Phát biểu tại các nơi đến kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu các huyện, thành phố cần tập trung rà soát, đánh giá lại tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới; đánh giá lại chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng phương án cụ thể để giải quyết nợ đọng ở từng xã. Đẩy nhanh tiến độ xử lý đất dôi dư, bán  đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới và trả nợ đọng. Quan tâm đôn đốc, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho những xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2017; có biện pháp sử dụng hiệu quả các nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh như: vốn hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp…
 

 

baohungyen.vn