Thông báo phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 17 - 10 - 2018
100%

Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và 03 Phó giám đốc.

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị

Số máy điện thoại

Cơ quan

Thư công vụ

Di động

1

2

3

4

 

5

I

Lãnh đạo cơ quan

 

 

 

 

1

Đỗ Minh Tuân

Giám đốc Sở

3863789

 

0913.500.479

2

Nguyễn Văn Tráng

Phó giám đốc

3863584

nvtrang@hungyen.gov.vn

0983.236.711

3

Trung Cần

Phó giám đốc

 

ltcan.nn@hungyen.gov.vn

0912.992.564

4

Nguyễn Văn Kình

Phó Giám đốc

3511166

 

0979873339


Thông báo phân công nhiệm vụ:205.pdf

Tin mới nhất

°
717 người đang online