Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên

Đăng ngày 20 - 04 - 2017
100%

1. Họ và tên: Hồ Trọng Khải

Sinh ngày: 03/02/1960

Quê quán: Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

Thường trú: Số 1 Nguyễn Quốc Ân, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ - Chi cục trưởng

Đơn vị công tác: Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên

Số điện thoại cố định: 03213.863.731

Số điện thoại di động: 0913.280.014

Email: ccqlddhungyen@gmail.com

 

Chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị được thực hiện theo Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gửi kèm theo Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 28/12/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên).

Tin mới nhất

Chi cục Thủy sản(15/05/2017 4:23 CH)

Chi cục Thủy lợi (15/05/2017 11:06 SA)

Chi cục Thú y(04/05/2017 9:38 SA)

Chi cục Kiểm lâm(27/04/2017 2:33 CH)

Chi cục Phát triển nông thôn(25/04/2017 8:25 SA)

Chi cục Bảo vệ thực vật (21/04/2017 3:07 CH)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản(20/04/2017 4:17 CH)

°
825 người đang online