Chi cục Kiểm lâm

Đăng ngày 27 - 04 - 2017
100%

Thủ trưởng đơn vị: Nguyễn Huy Bính

          Chức vụ: Chi cục phó   

          Địa chỉ hòm thư công vụ: chicuckl@hungyen.gov.vn

1/ Vị trí, chức năng:

          Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp &PTNT là đơn vị quản lý nhà nước chuyên ngành, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và mở tài khoản  theo quy định của pháp luật.

          Địa chỉ: Đường Sơn Nam, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên.

2/ Nhiệm vụ, quyền hạn:

          2.1 Tham mưu giúp UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

          2.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm về bảo vệ và phát triển cây phân tán, quản lý động vật, thực vật hoang dã. Các quy định tiêu chuẩn đối với các cơ sở gây nuôi, trồng cấy các loài động, thực vật hoang dã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          2.3 Lập kế hoạch trồng cây nhân dân hàng năm, 5 năm trên địa bàn tỉnh tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch trên.

          2.4 Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở nuôi, trồng các loài động thực vật hoang dã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

          2.5 Kiểm soát các loại gỗ, đặc sản rừng, động thực vật rừng, các loại lâm sản khác vận chuyển trên đường bộ, đường sắt, đường thủy và lưu thông, tàng trữ ở các cơ sở chế biến, tiêu thụ lâm sản.

          2.6 Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động xử lý vi phạm, phối hợp với cơ quan chức năng khởi tố điều tra hình sự các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật.

          2.7 Tổ chức thông tin, tuyên truyền các chính sách của nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng lâm sản, gây nuôi, trồng cấy động, thực vật hoang dã.

          2.8 Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng trong đơn vị và trong lĩnh vực quản lý sử dụng lâm sản theo quy định của pháp luật.

          2.9 Quản lý trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, thẻ kiểm lâm, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, trang thiết bị chuyên dùng, ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý lâm sản.

          2.10 Quản lý, tổ chức cán bộ, biên chế, kinh phí, trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật, thực hiện các chế độ tiền lương, các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức kiểm lâm trong đơn vị theo quy định của pháp luật.

          2.11 Chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ, chấp hành chế độ báo cáo thống kế theo hướng dẫn của Cục Kiểm lâm.

          2.12 Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh và Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT phân công, ủy quyền theo quy định của pháp luật.

3/ Các cơ cấu tổ chức, biên chế:

          3.1 Lãnh đạo gồm: Chi cục trưởng

          3.2 Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

          - Phòng Hành chính - tổng hợp

          - Phòng Nghiệp vụ

          - Đội Kiểm lâm cơ động.

Chi tiết như tệp đính kèm:kiemlam.pdf

Tin mới nhất

Chi cục Thủy lợi (15/05/2017 11:06 SA)

Chi cục Thú y(04/05/2017 9:38 SA)

Chi cục Phát triển nông thôn(25/04/2017 8:25 SA)

Chi cục Bảo vệ thực vật (21/04/2017 3:07 CH)

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản(20/04/2017 4:17 CH)

Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên(20/04/2017 4:21 CH)

°
807 người đang online