NA6 - giống lúa thuần có nhiều ưu điểm vượt trội

Đăng ngày 21 - 08 - 2017
100%

Giống lúa thuần NA6 là dòng ưu tú nhất được chọn lọc qua các dòng phân ly từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ 8 của tổ hợp lai TBR18 x BM9962.

Sau một thời gian khảo nghiệm, sản xuất thử cho năng suất cao, chất lượng khá, NA6 được đề nghị đặc cách công nhận giống quốc gia.

10-16-56_n6_l_giong_lu_thun_tiem_nng_2
NA6 là giống lúa thuần tiềm năng

Năm 2016, sau khi chọn tạo thành công giống AN1 từ tổ hợp lai TBR18 x BM9962, Viện KHKT nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ đã chuyển giao bản quyền cho TCty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An với tên gọi mới là NA6.

Năm 2013 và 2014, NA6 được khảo nghiệm tại Ninh Hòa (Khánh Hòa), lấy IR64 làm giống đối chứng. NA6 đạt năng suất 78,48 tạ/ha (vụ xuân), nhỉnh hơn giống đối chứng 18,4%. Năng suất vụ hè thu đạt 72,38 tạ/ha, cao hơn giống đối chứng 15,1%.

Kết quả khảo nghiệm tại An Nhơn (Bình Định) từ năm 2013 - 2017 đều cho kết quả năng suất cao hơn giống đối chứng ĐV 108 từ 15,8 - 16,8%.

Năng suất vụ xuân 2016 thực thu của NA6 tại các điểm khảo nghiệm Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Nghệ An đạt bình quân 64,23 tạ/ha; vụ mùa đạt 54,66 tạ/ha.

Kết quả khảo nghiệm và sản xuất thử tại Nghệ An qua các năm 2014, 2015, 2016, 2017 với tổng diện tích 2.600ha đều cho thấy, NA6 có năng suất vượt trội so với giống đối chứng cả vụ xuân lẫn vụ hè thu từ 5 - 6 tạ/ha.

Còn tại các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, NA6 luôn cho năng suất cao hơn đối chứng ĐV 108 từ 15 - 18,5%. Tại các tỉnh phía Bắc cũng cho kết quả khả quan…

Về mức độ nhiễm sâu bệnh, NA6 được đánh giá nhiễm nhẹ đạo ôn lá và cổ bông, nhiễm nhẹ các đối tượng sâu bệnh chính. TGST của NA6 trên dưới 128 ngày (vụ xuân) và trên dưới 98 ngày (hè thu - mùa). Với TGST ngắn, NA6 phù hợp với các mùa vụ trong năm ở nhiều địa phương.

Về chất lượng, NA6 có nhiều ưu điểm nổi trội, tỷ lệ gạo xát, gạo lật, gạo nguyên chất và nhất là tỷ lệ gạo trắng cao hơn hẳn giống đối chứng. Hàm lượng Amylose trong hạt gạo NA6 là 16,35% nên cơm không quá ướt và không khô cứng như Khang dân 18. Hiện gạo NA6 được bán trên thị trường với giá 14 nghìn đồng/kg, cao hơn nhiều loại gạo lúa thuần khác, được khách hàng ưa chuộng.

Những đặc điểm nông học của rất phù hợp với yêu cầu sản xuất hiện nay để đưa vào cơ cấu giống chủ lực vụ xuân ngắn ngày và vụ hè thu thâm canh ở vùng đất mưng, hè thu tránh lụt ở nhiều địa phương từ Bắc vào Nam.

TS Lê Quốc Thanh, Chủ tịch Hội đồng KH-CN cấp cơ sở đánh giá kết quả khảo nghiệm và sản xuất thử giống lúa NA6 cho biết: “NA6 có nguồn gốc rõ ràng, đã được khảo nghiệm tác giả, khảo nghiệm quốc gia và khảo nghiệm DUS. Qua khảo nghiệm, sản xuất thử cho thấy NA6 có nhiều ưu điểm nổi trội như độ thuần tốt, năng suất cao, chất lượng khá, có độ ổn định, TGST ngắn, thích ứng rộng.

Sau khi khảo nghiệm được coi là thành công, chúng tôi đề nghị TCty CP Vật tư nông nghiệp Nghệ An sớm hoàn thiện hồ sơ, đặc biệt là phải có quy trình sản xuất cụ thể cho từng vùng, thêm minh chứng trên các tiêu chí như bộ lây nhiễm nhân tạo, phân tích chất lượng gạo, các địa phương nơi tổ chức khảo nghiệm phải có báo cáo tổng hợp…

Khi đủ những điều kiện trên, NA6 mới được Hội đồng KH-CN của Bộ xem xét công nhận giống quốc gia. Đây là điều hết sức cần thiết bởi NA6 hiện đang được nông dân các địa phương ưa chuộng dựa trên nhiều đặc điểm ưu việt”.

Tin mới nhất

Báo cáo ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng Ngân sách Nhà nước cúa...(29/03/2023 2:54 CH)

Kết quả thực hiện mô hình thâm canh áp dụng kỹ thuật làm sớm thời điểm thu hoạch của vải lai chín...(10/06/2022 2:34 CH)

Kết quả thực hiện Dự án Đẩy mạnh ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) giai đoạn 2018-2021(22/12/2021 1:56 CH)

Kết quả thực hiện Đề tài Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ thu hoạch...(18/11/2021 4:02 CH)

Báo cáo tình hình thực hiện Đề tài: “Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời vụ và dải vụ...(14/09/2021 8:44 SA)

Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài khoa học(09/12/2020 3:27 CH)

Nông nghiệp Hưng Yên đột phá chất lượng, giá trị(10/09/2020 10:12 SA)

Đề tài khoa học do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên chủ trì(29/04/2020 3:18 CH)

°
1073 người đang online