Triển khai nhiệm vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2018

Đăng ngày 02 - 02 - 2018
100%

Ngày 1.2, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

au gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27.6.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, sản xuất nông nghiệp và PTNT của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, GRDP ngành nông nghiệp tăng bình quân 2,72%/năm; cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao; giá trị thu được trên 1 ha canh tác năm 2017 đạt 173,5 triệu đồng/ha; có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Mỹ Hào đang trình Chính phủ công nhận đạt huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng.
 
Giai đoạn 2018 - 2020, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân từ 2,5 - 3%/năm; giá trị thu được trên 1ha canh tác đến năm 2020 đạt trên 210 triệu đồng; tích tụ ruộng đất được 5 nghìn ha; chuyển đổi được 6.914ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; đến năm 2020 có trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,9 tiêu chí/xã; thành lập được 125 HTX nông nghiệp. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nông

nghiệp và PTNT tặng Sở Nông nghiệp và PTNT

Sau gần 2 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 27.6.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về Chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, sản xuất nông nghiệp và PTNT của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, GRDP ngành nông nghiệp tăng bình quân 2,72%/năm; cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa giá trị kinh tế cao; giá trị thu được trên 1 ha canh tác năm 2017 đạt 173,5 triệu đồng/ha; có 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Mỹ Hào đang trình Chính phủ công nhận đạt huyện nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,3 triệu đồng.
 
Giai đoạn 2018 - 2020, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trưởng bình quân từ 2,5 - 3%/năm; giá trị thu được trên 1ha canh tác đến năm 2020 đạt trên 210 triệu đồng; tích tụ ruộng đất được 5 nghìn ha; chuyển đổi được 6.914ha đất trồng lúa sang trồng cây hàng năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; đến năm 2020 có trên 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn tỉnh đạt 18,9 tiêu chí/xã; thành lập được 125 HTX nông nghiệp. 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tái cơ cấu ngành xây dựng nông thôn mới
Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch nông nghiệp, thủy sản hiện có; chuyển đổi mạnh mẽ các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, trong đó khuyến khích tích tụ ruộng đất, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất...; đẩy mạnh xã hội hóa công tác nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ; tập trung đổi mới và phát triển mạnh hệ thống dịch vụ công theo chuỗi giá trị sản phẩm; thực hiện hiệu quả đề án đào tạo nghề cho lao động nông nghiệp, nông thôn; gắn tái cơ cấu ngành với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu trong thời gian tới các cấp, ngành và các địa phương thực hiện tốt công tác quy hoạch đất nông nghiệp; kế hoạch thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tích tụ ruộng đất... Tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường sinh thái. Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Tăng cường năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai, chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tập trung nâng cao năng lực sản xuất và thu nhập cho người dân nông thôn một cách bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa và cắt giảm các thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
 
Nhân dịp này, Sở Nông nghiệp và PTNT được Bộ Nông nghiệp và PTNT tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác năm 2017 được Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.
 

Tin mới nhất

Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới...(18/05/2022 1:04 CH)

Đại hội Đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2022-2027(07/05/2022 12:41 CH)

Hội nghị cán bộ, công chức - Triển khai nhiệm vụ năm 2022(27/01/2022 3:53 CH)

Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, công nhân(20/01/2022 4:26 CH)

Hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên năm 2021(31/12/2021 2:13 CH)

Hưng Yên xúc tiến thương mại sản phẩm cây có múi và sản phẩm OCOP(01/11/2021 8:50 SA)

Thông điệp Tuần lễ "Dinh dưỡng và Phát triển" năm 2021(01/10/2021 4:30 CH)

Việt Nam hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2021(27/09/2021 1:38 CH)

°
1171 người đang online