Về việc đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm

Đăng ngày 09 - 05 - 2018
100%

Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và an toàn vùng sông hồng 2018 tại Hà Nam và Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 18 - Agroviet 2018 sắp được tổ chức trong tháng 6,7/2018.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị có l iên quan thông báo rộng rãi và tổ chức cho các làng nghề, doanh nghiệp, đơn vị các nhân tham gia Hội chợ, triển lãm.

Chi tiết như tệp đính kèm:cv376.pdf

Tin mới nhất

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020(15/09/2020 3:15 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ xuân kỷ hợi 2020(25/12/2019 4:28 CH)

Về việc đăng ký tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019(26/11/2019 4:47 CH)

Về việc mời dự hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm(21/08/2019 4:45 CH)

Về việc đăng ký tham gia HCTL Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet2019 (21/06/2019 2:14 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ(05/03/2019 12:57 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018(12/03/2018 4:04 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ ocop Quảng Ninh - Xuân 2018(11/01/2018 3:12 CH)

°
197 người đang online