Về việc xin ý kiến về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; cơ chế, chính sách hỗ trợ khi tổ chức di dời

Đăng ngày 23 - 10 - 2019
100%

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/04/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng và hoàn thiện xong dự thảo Quy định "Về khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; cơ chế, chính sách hỗ trợ khi tổ chức di dời".

Đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã cho ý kiến bằng văn bản về Sở trước ngày 31/10/2019.

Chi tiết như tệp đính kèm:CV845.pdf

Tin mới nhất

Xin ý kiến dự thảo quyết định ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên...(21/05/2022 9:33 SA)

Về việc tham gia ý kiến đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch...(09/04/2021 8:42 SA)

Xin ý kiến góp ý vào quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở...(25/12/2020 11:46 SA)

Xin ý kiến vào Dự thảo Đề án phát triển , nâng cao hiệu quả kinh tế vùng bãi tỉnh hưng yên đến...(27/11/2020 9:02 SA)

Về việc cung cấp thông tin Hợp tác xã phục vụ số hóa cơ sở dữ liệu về Hợp tác xã nông nghiệp(30/10/2020 12:28 CH)

Xin ý kiến dự thảo báo cáo Tổng kết đề án xây dựng và khuyến khích phát triển mô hình chuỗi sản...(22/09/2020 8:40 SA)

Xin ý kiến tham gia vào Dự thảo khảo nghiệm giống cây trồng và Kế hoạch chứng nhận VietGAP giai...(15/09/2020 3:52 CH)

Dự thảo đề án thủy sản, hoa cây cảnh(11/06/2020 10:58 SA)

°
47 người đang online