Về việc đăng ký tham gia Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019

Đăng ngày 26 - 11 - 2019
100%

Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ nhất năm 2019 diễn ra từ ngày 14-17/12/2019 tại 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã quan tâm, chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Phòng Kinh tế) và các đơn vị liên quan thông báo rộng rãi và tổ chức cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia Festival. 

Chi tiết như tệp đính kèm: CV969.pdf

Tin mới nhất

Về việc đăng ký tham gia các Hội chợ tháng 10 năm 2020(15/09/2020 3:15 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ xuân kỷ hợi 2020(25/12/2019 4:28 CH)

Về việc mời dự hội thảo và cung cấp danh sách đơn vị có nhu cầu kết nối tiêu thụ sản phẩm(21/08/2019 4:45 CH)

Về việc đăng ký tham gia HCTL Nông nghiệp quốc tế lần thứ 19 -AgroViet2019 (21/06/2019 2:14 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ(05/03/2019 12:57 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm(09/05/2018 2:29 CH)

Về việc đăng ký tham gia Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng Ninh 2018(12/03/2018 4:04 CH)

Về việc đăng ký tham gia hội chợ ocop Quảng Ninh - Xuân 2018(11/01/2018 3:12 CH)

°
666 người đang online